0264 401393 / 0264 401394

Chestionare

Factori implicați în riscul de abandon universitar

Factori implicați în riscul de abandon universitar

Detalii
Chestionar pentru absolvenţi

Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenţilor UTC-N; realizarea unui studiu privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi corelarea pregătirii lor cu cerinţele locurilor de muncă disponibile, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai UTC-N.

Detalii
Chestionar pentru absolventi v2

Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenţilor UTC-N; realizarea unui studiu privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi corelarea pregătirii lor cu cerinţele locurilor de muncă disponibile, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai UTC-N.

Detalii